อ่าองค์พระสัมมา

ธรรมะอันพิสุทธิ์ คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอันปลดปลง พุทธธรรมย้ำเตือนแล้ว

"อ่าองค์พระสัมมา"
อ่าองค์พระสัมมา
โปรดนำพาศีลธรรม
ส่องสว่างใจประจำ
เช้าเย็นค่ำมองเห็นภัย

ปวงใดในกำเนิด
สูงสุดเลิศต่ำเตี้ยใน
ทุกข์สุขคุลกเคล้าไป
มีลาภยศมีเสื่อมลง

ธรรมะอันพิสุทธิ์
คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เป็นที่พึ่งอันปลดปลง
พุทธธรรมย้ำเตือนแล้ว

นั่งเพ่งดวงกสิน
ดอกไม้สิ้นโปรยเกลื่อนแนว
เขตขอบนรกแถว
ไหนดวงแก้วของพ่อฤา....
.......
สลดใจในศาสนา
ความหลงพาให้ยึดถือ
กงจักรดอกบัวคือ
ไฟสุมขอนก่อนสิ้นกรรม..

ปิยนุช ขุนสวัสดิ์
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยเรียงเรื่องราวความเห็น (0)