..........พระคุณครู.....(โคลงสี่สุภาพ)

สอนสั่งเพียงครั้งเดียว.....นับครู.........เหมือนดั่งเปิดทางรู้.....ถ่องแท้


.....ขอประณมก้มไหว้................................ครูบา

ระลึกคุณบูชา..........................................แทบเกล้า

อบรมบ่มสอนมา......................................ดุจพ่อ.....แม่เฮย

ศิษย์อยากเอ่ยวอนเว้า..............................กราบเท้าแทนคุณ.....ลุแรกเริ่มเติมด้วย........................................ก...กา

เรียงจัดถัดตามมา............................................ผิดแก้

เรียนครบลบบวกพา.........................................หารสู่.....คูณแฮ

ขออย่าเพียงท้อแท้...........................................ปลุกเร้าเพียรสอน


.....แบบเรียนเขียนอ่านเฝ้า.................................มองดู

ถูกผิดคิดจักปู...................................................เติบกล้า

ขยับขยายร่ายเรียงพรู.........................................เพียงร่ำ.....บอกนา

จงใฝ่เรียนมิช้า...................................................ไขว่คว้าเพิ่มพูน


.....ถ่ายทอดสอดความรู้.......................................แลตน

แรกรุ่นหนุนนำจน................................................เทียบแท้

เฝ้ารอต่อเวียนวน................................................เตรียมสู่.....ใหม่แฮ

ยิ่งใหญ่ครูชะแง้...................................................ผ่องแผ้วศิษย์สูง


.....สอนสั่งเพียงครั้งเดียว......................................นับครู

เหมือนดั่งเปิดทางรู้...............................................ถ่องแท้

ศิษย์รักอกตัญญู....................................................ทุรลักษณ์.....แน่แฮ

ยากคบพบพานแม้.................................................ผ่องหน้านวลขำ


.....พระคุณครูชูให้..................................................ศิษย์มี

ทางมุ่งรุ่งเรืองศรี....................................................เจิดจ้า

ระลึกคุณความดี.....................................................อนันต์แน่ว.....จริงนา

พรพรั่งสุขเทียมฟ้า..................................................มอบให้ครูตน


วันปีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (0)