วันที่ 22 เปลี่ยนจากนักเรียนวันนั้นเป็นครูในวันนี้ (16 มิถุนายน 2559)

ใครจะเชื่อ ว่าเราจะมายืนอยู่จุดๆนี้ ครึ่งชีวิตที่ผ่านมา ตั้งแต่จำความได้ก็เริ่มเข้าโรงเรียน ใช้ชีวิตคลุกคลีกับโรงเรียน มีครูคอยสั่งสอนมาหน้าหลายตา เรียนรู้หลากหลายวิชา วันหนึ่งที่ตัวเองเติบโตมา มายื่นอยู่หน้าห้อง ไม่น่าเชื่อ เราได้เรียกตัวเองว่าครู ครั้งแรกของความเป็นครู คือวันที่มีลูกศิษย์มาไหว้ยินดีตอนรับวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านริมใต้ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของความเป็นครู "ครูคือผู้สร้างคน" วันนี้ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถือเป็นวันดี วันที่โรงเรียนบ้านริมใต้ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่นักเรียน กิจกรรมดำเนินตั้งแต่เวลา 10.30 น. นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเสร็จสิ้นในเวลาไม่ถึงชั่วโมงครึ่ง โดยในพิธีมีท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีช่วงบ่ายไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะพรุ่งนี้ครูประจำชั้นจะต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียน จึงมีการประชุมและแบ่งเขตการเยี่ยมและได้แจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบก่อนที่จะไป วันพรุ่งนี้เลยไม่มีการเรียนการสอน หยุดให้นักเรียนอยู่บ้านเพื่อรอให้ครูไปเยี่ยมบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)