หมดปัญหาเรื่องfont ใน powerpoint

เคยใช่มัั๊ย ที่มีปัญหาเรื่อง font ใน powerpoint เคลื่อน หรือเครื่องปลายทางไม่มีfont ตามที่ได้ออกแบบในต้นฉบับไว้ ทำให้ความเก๋ไก๋ สวยงามของงานนำเสนอเราไม่เหมือนเดิม อีกทั้งยังเสียเวลาในการแก้ไข

เพื่อให้หมดปัญหาดังกล่าว มีขั้นตอนง่ายๆ อยู่2ขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อกดบันทึก(ในครั้งแรก หรือเลือกบันทึกเป็น) ให้คลิกที่เครื่องมือเพิ่มเติมจากนั้นเลือกตัวเลือกการบันทึก
2. โปรแกรมจะแสงหน้าต่าง การกำหนดค่าการบันทึก ให้คลิกเลือกที่ ฝังแบบอักษรในแฟ้ม ซึ่งจะมีตัวเลือกย่อยอยู่2แบบ กล่าวคือ
กรณีที่ต้องการเพียงแสดงไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เลือกแบบแรก ซึ่งจะช่วยลดขนาดของแฟ้มข้อมูล

แต่หากต้องการเพื่อสำหรับการแก้ไขปรังปรุงสไลด์ ควรเลือกตัวเลือกที่สองโปรแกรมจะบันทึกแบบเต็มรูปเพื่อให้สามารถแก้ไขและใช้ฟอนต์ตามต้นแบบได้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โปรแกรมนำเสนองานความเห็น (0)