ผมได้สำรวจการดำเนินกิจกรรม km ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่ามี url ดังต่อไปนี้ http://personnel.police.go.th/km/plan/index.php?page=23 สามารถเข้าไปอ่านได้ครับ