วันที่ 16 การนำเสนอหน้าชั้นเรียน (7 มิถุนายน 2559)

" สวัสดีค่ะ หนูชื่อ... "

วันนี้ความจริงแล้วมีสอนแค่วิชาสังคมศึกษา วิชาเดียว แต่เนื่องจาก นักเรียนมีกิจกรรมเข้ามาเยอะมาก จนทำให้เรียนคณิตศาสตร์ช้า ครูพัชรีย์จึงให้เรียน เรื่อง มุม ให้จบ คาบนี้เป็นการทดสอบหลังเรียน หลังจากที่นักเรียนได้เรียนกระบวนการต่าง ๆ ในหน่วยเรื่อง มุม มาเยอะ ทั้งการเรียกชื่อมุม การใช้สัญลักษณ์แทนมุม ชนิดของมุม การวัดขนาดของมุม และการสร้างมุม ตามลำดับ การทดสอบในครั้งนี้จะช่วยประเมินความสามารถของนักเรียนว่า มีความเข้าใจในเรื่องมุม มากน้อยเพียงใด

จากนั้น พอถึงคาบเรียนสังคมศึกษา ในคาบเรียนที่แล้วได้มีการสั่งงานกลุ่มให้นักเรียนไปหาพิธีกรรม เกี่ยวกับศาสนาที่นักเรียนสนใจ มากลุ่มละ 1 พิธีกรรมและจะให้มีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน คาบนี้จึงให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมานำเสนอ

การนำเสนอของนักเรียน เป็นแบบที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนก็ว่าได้ เพราะ ตั้งแต่สอนมา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกทีให้นักเรียนนำเสนอ และผลที่ได้รับคือ นักเรียนอ่านตามตัวหนังสือ อ่านแบบบังหน้าเลยค่ะ (มีภาพ)


และบางคน ยังอ่านไม่คล่อง พูดไม่ค่อยชัดเจน ทำให้รู้เลยค่ะว่า การสอนครั้งนี้ ไม่ประสบผลสำร็จเท่าที่ควร ที่หนักกว่านั้นคือ นักเรียนไม่ได้เอางานมา ไม่ได้พิมพ์ออกมา แล้วพอโหลดไฟล์มา ก็เปิดไม่ได้ จึงให้ยกยอดไปคาบ ต่อไป

ส่วนตัวคิดว่า การนำเสนอที่ดีต้องมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ว่าใครจะพูดตอนไหน ก่อน-หลัง พูดให้ชัดเจน และเข้าใจในเนื้อหาที่จะพูด

ส่วนนักเรียนที่นั่งฟังก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ซึ่งวันนี้ไม่มีใคร ฟังใครเลยค่ะ และแล้ววิธีการนำเสนองาน คงต้องพักยกไปซักพักใหญ่ ๆ เลยละค่ะ ทุกท่าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวภัณฑิรา ศรีใจ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)