เรียนปนเล่น (7 มิถุนายน 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 16 กับสิ่งที่อยากบอกเล่า...

สิ่งที่อยากบอกเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ได้ปฏิบัติ ทั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำหน้าที่เสริมตามที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมการเรียนการสอน

วันนี้มีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4/1 มีการเรียนรู้ในเรื่อง กระบวนการสร้างอาหารของพืช ซึ่งการทำกิจกรรมในชั้นเรียนวันนี้ได้มีการนำบัตรภาพและแผนภูมิการสร้างอาหารของพืชมาให้นักเรียนเรียนรู้และทำกิจกรรม “อะไรเอ่ย?” ซึ่งเป็นกิจกรรมการถาม-ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ และให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับเรื่อง การสร้างอาหารของพืช โดยให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานของตนเองและสรุปความคิดที่ได้จากการเรียนในเรื่องดังกล่าวให้อยู่ในรูปของแผนผังความคิด

บรรยากาศการทำแผนผังความคิดของนักเรียน ชั้น ป.4/1

ในส่วนของการทำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้น ป. 1-2 ทำกิจกรรมการทำเครื่องดื่ม “นมชมพู” ครูผู้สอนแนะนำส่วนผสมและวิธีการทำ

นักเรียนลงมือปฏิบัติการทำนมชมพู ในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นักเรียนที่ทำนมชมพูเสร็จ ก็มาลองชิมฝีมือของตนเอง อร่อยไม่อร่อยให้ดูที่ใบหน้าของนักเรียน

การทำกิจกรรมนี้ ผลตอบรับดีมากจากนักเรียน เด็กนักเรียนให้ความสนใจในการทำนมชมพู และที่สำคัญนักเรียนสามารถนำไปทำได้จริงที่บ้านได้

7 มิ.ย.59

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)