ตำบลนมแม่

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ร่วมเรียนรู้กับคนในพื้นที่
ได้มองเห็นมิติของการพัฒนางานมากมาย
ชื่นชม คปสอ.คำเขื่อนแก้วและ รพ.สต.กู่จาน

-----
ชื่นชมและศรัทธาการทำงานของคนในพื้นที่ ที่มีภาระหน้าตักมากมาย
แต่ก็ไม่ย่อท้อหรือหยุดนิ่งที่จะดูแลผู้คนในพื้นที่ในด้านสุขภาพ
พี่แจ่ม ...ผู้รับผิดชอบงาน ใบหน้าเอาจริงเอาจังและมุ่งมั่น บอกเล่าเรื่องราวให้ฟัง
พี่ไก่ ผู้ทำงานคู่ขนานและเกื้อกูลกัน

คน 5 คนทำงานทุกอย่างตามนโยบายเป้าเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจ คือ จุดแข็งของการดึงพลังศักยภาพของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องอนามัยแม่และเด็ก รวมไปถึงการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการในเด็ก

ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เป็นเรื่องของการมองเห็นความเชื่อมโยงเชิงระบบ
"ธนาคารนมแม่" เป็นนวัตกรรมที่ผู้บริหารดั่งท่านสาธารณสุขอำเภอให้ความสำคัญแม่

"แม่อยู่นวนคร ...แม่อยู่ระยอง ก็สามารถฝากนมมาให้ลูกได้ วันเดียวถึง" คือ คำพูดของท่านชำนาญ มาลัย ภายใต้ประโยคสั้นๆ มีเรื่องราวของการดำเนินงานและสะท้อนวิธีคิดเชิงระบบในมิติที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยง

"GAP ถ้าแม่คลอดลูก และต้องให้ตายายเลี้ยงที่บ้าน โอกาสของการพลาดดื่มนมแม่มีสูงมาก และในบริบทเช่นนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่แม่คนหนึ่งจะหอบหิ้วลูกไปเลี้ยงในขณะที่ตนเองต้องทำงานเป็นกะในโรงงานอุตสาหกรรม ... แต่แนวคิดในเรื่องธนาคารนมแม่ ที่สนับสนุนให้เกิดช่องทางการส่งนมมาจากแม่ที่ไปทำงานต่างจังหวัด แล้วส่งมาฝากที่ รพ.สต.มีกระบวนการเก็บอย่างได้มาตรฐาน ลูกสามารถได้ดื่มนมแม่ตลอด และหากเมื่อเทียบกับมูลค่าของการใช้ธนาคารนมแม่กับซื้อนมมาเลี้ยง มูลค่าแตกต่างกันอย่างมากมาย เพราะอย่างไรก็ตามนมผงก็ย่อมมีคุณภาพไม่เท่ากับนมแม่อยู่แล้ว"

ฟังแล้วรู้สึกประทับใจและมองเห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่องส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีที่ได้ลงไปร่วมเรียนรู้ด้วย
พี่น้อง...ผู้รับผิดชอบงานคนสำคัญนำทีมผู้ประเมินและนิเทศน์
พี่เต็บ...คุณจันทร์เพ็ญ เนียมวัน ประธานในการนำทีมลงสู่พื้นที่ในวันนี้

ระหว่างทางกลับมา...
เห็นโอกาสของการก้าวย่างต่อและสนใจบางอย่างสามารถนำมาสู่การใช้เครื่องมือ R2R เชื่อมต่อได้อย่างเป็นระบบ

๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)