10 สถาณการณ์เด่นระหว่างประเทศ

กฤษฏา
กฏหมายระหว่างประเทศ
10     สถานการณ์เด่นระหว่างประเทศ 1.       จากเหตุการณ์การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลีเหนือทำให้ ครม.มีมติเห็นชอบตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) คือส่วนราชการต้องทำตามมติมี 4 ประการ ครม. เห็นชอบตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี)  ให้ส่วนราชการรับทราบกรณี ต้องปฏิบัติบัติ ตามมติ 4 ประการ คือ 1.ห้ามซ้ำและจัดขายขนย้ายสินค้า อาวุธยุทธภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ พิสัยไกล หรือขีปนาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงไปยังเกาหลีเหนือ 2. ห้ามแลกเปลี่ยนนักวิชาการและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือ 3. อายัดทรัพย์สินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือ 4. ห้ามบุคคลและสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์เข้าประเทศ 2.       ครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกรรมการเงินเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปส.) กับประเทศหมู่เกาะเคย์แมน 3.       ด่านศุลกากรเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานีตรวจเข้มเพื่อป้องกันการลักลอบการนำข้าวซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพราะข้าวทางฝั่งลาวมีราคาถูกกว่าจึงออกตรวจเข้มตามท่าข้าวแม่น้ำโขงที่สำคัญซึ่งมีการลักลอบนำข้าวข้ามโขงอยู่บ่อยครั้ง 4.       การเข้ามาของห้างต่างชาติทำให้ห้างขายปลีกของไทยไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เช่น การเข้ามาของห้างเทสโก้ โลตัส  บิ๊กซี คาร์ฟูร์ แม็คโคร์  ทำให้ตลาดสดท้องถิ่นหายไป 5.       ปัญหาการลักลอบขนย้ายวัตถุโบราณออกนอกประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ ๆ  อาทิ กรุงเทพ ฯ เชียงใหม่ อุบลราชธานี  ซึ่งในอนาคตจะมีมาตรการระหว่างประเทศโดยจะมีการให้สัตยาบันถึงเรื่องวัตถุโบราณว่าประเทศไหนที่ได้รับวัตถุโบราณของประเทศนั้น ๆ จะต้องส่งคืนสู่เจ้าของประเทศตามเดิม 6.       การประชุมสตรีอาเซียนครั้งที่ 5 มีผู้แทนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมประชุมประเด็นหลักเพื่อพัฒนาความเสมอภาคของสตรีในเขตอาเซียนส่งเสริมสตรีให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการเป็นผู้นำทุกระดับ 7.       ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กเกิดขึ้นในทุกประเทศเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขสตรีและเด็กเป็นบุคคลที่มีความอ่อนแอทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านฐานะทางครอบครัวซึ่งความคิดที่ว่าผู้ชายย่อมเป็นผู้นำครอบครัวยังมีอีกอยู่ 8.       การค้ามนุษย์มีมานานเป็นปัญหาที่มีมานานผิดทั้งทางศีลธรรมและสิทธิของความเป็นมนุษย์ ตัวอย่างที่พบบ่อย ๆ เช่น การหลอกลวงหญิงว่าจะให้ไปทำงานในต่างประเทศแต่สุดท้ายก็เป็นการหลอกลวงไปขายบริการทางเพศ 9.       ปัญหาการก่อการร้าย ซึ่งเกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ ประเทศไทยก็เกิดปัญหาความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ก่อการไม่สงบบางกลุ่มหรือบางคนได้ไปหลบหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซียทำให้เกิดความเห็นไม่ถูกต้องหรือความขัดแย้งระหว่าง ไทย มาเลเซีย 10.    การประชุมผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกหรือ เอเปกที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งพลเอกสุรยุทธ์ จะได้กล่าวสุนทรพจน์ในเวทีเอเปก ซีอีโอซัมมิทจะได้อธิบายทิศทางการบริหารประเทศภายใต้แนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายระหว่างประเทศนิติศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#กฤษฏา

หมายเลขบันทึก: 60751, เขียน: 17 Nov 2006 @ 22:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)