วันที่ 6 ทักษะการใช้กรรไกร (24 พฤษภาคม 2559)


วันนี้ฉันเดินทางไปถึงโรงเรียนในเวลาปรกติ ทานอาหารเช้าในโรงเรียนและเดินขึ้นห้องเรียน ช่วงเช้าวันนี้ันช่วยครูพี่เลี้งคัดเลือกนักเรียนที่มีลายมือสวยเป็นตวแทนของห้องไปแข่งขันคัดลายมือระดับสายชั้น ฉันค่อย ๆ คัดเลือกนักเรียนที่มีลายมือสวยทั้งหมดมากองไว้รวมกันและพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจนได้ผู้ที่มีลายมือที่สวยที่สุดในห้อง จากนั้นก็เดินลงมาเข้าแถวเคารพธงชาติ และนี่คือบรรยากาศการเข้าแถวเช้านี้ค่ะ วันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนมาพบปะพูดคุยกับนักเรียน

หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้วก็ขึ้นไปในห้องเรียนชั้น ป.4/2 เด็ก ๆ ห้องนี้น่ารัก บางคนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เสร็จเร็วก็จะขอทำแบบฝึกหัดต่อไป บางคนที่ไม่ทำงานเลยก็มัวแต่เล่นกับเพื่อน อ่านหนังสือการ์ตูน เมื่อฉันพบฉันเดินไปหยิบขึ้นมาเก็บไว้และคืนให้เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วหรือจนกว่าจะหมดชั่วโมงเรียน หลังจากนั้นก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับวิธีการเก็บคะแนนของนักเรียนรวมถึงโปรแกรมที่ใช้คำนวณผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งทำให้รู้ว่าแต่ละโรงเรียนจะมีการใช้โปรแกรมที่แตกต่างกัน เท่าที่ฉันเคยรู้ เคยเห็นและได้ลองทำตอนไปบริการวิชาการที่โรงเรียนทุก ๆ วันศุกร์ ในปีที่ผ่านมา จะเป็นการกรอกคะแนนตามตัวชี้วัด แต่ที่โรงเรียนนี้้จะมีการเก็บคะแนน K P A ซึ่งครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาจะต้องเข้าไปดูในโครงสร้างของโรงเรียนว่ามีการเก็บคะแนนอย่างไร เช่น K 20 , P 40 , A 20 และสอบปลายภาคอีก 20 (ถ้าจำไม่ผิด น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะ) หลังจากนั้นก็ถึงเวลาไปตักอาหารกลางวัน ( หน้าที่ที่ต้องทำทุกวัน ) แต่สนุกมาเลยค่ะ อาหารของนักเรียนน่ากินมาก เด็ก ๆ ทุกคนทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อยฉันก็มีความสุขไปด้วย นักเรียนบางคนมาเติมหลายครั้ง แม้ว่าหมูจะหมดแล้วก็ยังยืนยันว่าจะเอาน้ำเยอะ ๆ แต่บางคนก็ไม่ชอบทานข้าว ซึ่งแต่ละวันจะทานน้อยมาก

ช่วงบ่ายวันนี้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครูพี่เลี้ยงได้ทดลองการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM ให้กับนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมวันนี้คือ การฝึกทักษะการใช้กรรไกร ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้สูงมาก จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน จากนั้นแจกกระดาษให้กลุ่มละ 1 แผ่น ให้นักเรียนวางแผนกันในกลุ่มตัดกรอบกระดาษด้านนอก กลุ่มไหนตัดได้ยาวที่สุดกลุ่มนั้นคือผู้ชนะ


นักเรียนจะตื่นเต้นและร่วมกันวางแผนตัดกรอบกระดาษกันอย่างสนุกสนาน เมื่อตัดแล้วจะได้กรอบกระดาษ ดังภาพ กลุ่มที่ตัดหนาก็จะได้วงที่สั้น ส่วนกลุ่มไหนที่ตัดบางจะได้วงที่กว้างขึ้น ซึ่งบางกลุ่มตัดผิดพลาดทำให้หรอบกระดาษไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งฉันกระตุ้นให้นักเรียนส่งตัวแทนไปเรียนรู้ตัวอย่างและวิธีการทำจากกลุ่มเพื่อนที่สามารถทำได้ และกลับมาทำอีกแผ่นหนึ่ง ซึ่งพบว่านักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ เมื่อแต่ละกลุ่มทำได้จะส่งเสียง เย้ พร้อมกันและนำผลงานมาอวดครู ซึ่งฉันเห็นแล้วประทับใจเป็นอย่างมาก หลังจากภารกิจแรกผ่านไป แจกกระดาษให้แต่ละกลุ่มอีก 1 แผ่น ให้วางแผนกันตัดกระดาษที่ทำให้วงใหญ่ขึ้น โดยในขั้นแรกครูได้เขียนแบบการจัดไว้บนกระดานและสาธิตให้นักเรียนดู ซึ่งผลงานของครูสามารถรอบตัวนักเรียนได้ 3 คนและครูให้นักเรียนแข่งขันกันทำให้วงใหญ่ที่สุด นักเรียนต่างร้องเสียงดัง ว่าจะทำได้อย่างไร บางกลุ่มวางแผนกันอย่างดี วัดกระดาษให้เท่ากัน บางกลุ่มก็ลองผิดลองถูกตัดกระดาษตามครู ซึ่งกลุ่มแรก ๆ ที่ทำเสร็จจะวงไม่ค่อยกว้าง แต่กลุ่มหลัง ๆ มาได้เห็นตัวอย่างและเรียนรู้วิะีการทำจากเพื่อน วงก็จะใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น จนกลุ่มสุดท้ายจะมีขนาดใหญ่ที่สุด

กลุ่มนี้มีความมุ่งมั่นมาก มีความเพียรพยายามสูง ทำเสร็จก่อนเพื่อนและเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนได้

กลุ่มนี้กำลังลองผิดลองถูก แต่ก็มีความพยายามมากเช่นกัน

กลุ่มนี้วางแผนไว้ได้ละเอียดมาก

กลุ่มนี้ทำได้ยาวมาก สามารถรอบตัวนักเรียนได้เกือบ 10 คน

กลุ่มนี้บอกว่า ครูขาหนูเอาให้ครูค่ะ พวกหนูตั้งใจทำมากนะคะ

นักเรียนทุกกลุ่มจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเองเป็นอย่างมาก เพราะเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากเพื่อน เรียนรู้จากการสาธิต เรียนรู้จากการการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ฉันก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์ตัวน้อย ๆ เหล่านี้เช่นกัน หลังจากหมดชั่วโมงก็พบว่าสภาพห้องเรียนตอนนี้แย่มาก เศษกระดาษเรี่ยราดเต็มพื้น นักเรียนในห้องก็ช่วยกันทำความสะอาดให้หมดและรอเรียนวิชาถัดไป ข้อคิดที่ได้จากการช่วยครูจัดกิจกรรมวันนี้พบว่านักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่และรู้สึกท้าทายกับสิ่งนั้น ช่วงแรกอาจมองว่ายาก แต่เมื่อได้ทดลองทำ เห็นตัวอย่างจากเพื่อน รวมถึงได้ไปศึกษาจากเพื่อนก็ทำให้เห็นว่าเพื่อนมีข้อผิดพลาดตรงไหนและนำข้อผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงกลุ่มของตนเอง จึงทำให้กลุ่มท้าย ๆ มีวงที่กว้างมากขึ้น มากขึ้นตามลำดับ ขอบคุณประสบการณ์ที่ดีในวันนี้ ขอบคุณแววตาแห่งความอยากรู้ของเด็ก ๆ ขอบคุณความรู้จากครูพี่เลี้ยง และดีใจกับความพยายามและความสำเร็จของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

หลังจากที่นักเรียนเรียนวิชาสุขะ เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกาย นักเรียนทุกคนจะได้ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ฉันช่วยครูพี่เลี้ยงทำเส้นวัดส่วนสูงให้นักเรียน โดยเรียกนักเรียนที่มีส่วนสูงน้อยที่สุดมาวัด เพื่อหาค่าความสูงที่จะเริ่มต้น และพบว่าค่าเริ่มต้นควรจะสูง 110 ซม และ ซึ่งหลักจากที่ทำเสร็จฉันก็ช่วยวัดส่วนสูงให้กับนักเรียน และไม่นานก็ถึงเวลาเลิกเรียน ฉันดูแลนักเรียนทำเวรในห้องเรียน ทุก ๆ เย็นฉันจะให้นักเรียนที่เป็นเวร 1 คน เดินเก็บดินสอที่ตกอยู่ใต้โต๊ะ ถ้าไม่เก็บนักเรียนก็จะกวาดทิ้งลงถังขยะทั้งหมด ในแต่ละวันพบว่าจะมีดินสอตกอยู่อย่างต่ำ 8 แท่งต่อวัน ฉันจึงเอาไปใส่ไว้ในกล่อง เมื่อนักเรียนที่ดินสอหายหรือไม่ได้เอามาก็สามารถนำไปใช้ได้ และหากพบว่าดินสอเป็นของใครก็คืนให้เจ้าของนำไปใช้และเน้นย้ำให้เก็บรักษาให้ดี

หมายเลขบันทึก: 607164เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2016 23:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤษภาคม 2016 22:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี