(Tacit knowledge)

รวบรวมหาความรู้จาก(Tacitknowledge)

โดย

1.ร้านขายเค้กในตลาดเป็นคนแรกในแรงบันดาลใจ

2.ร้านขายเบเกอรี่

เค้กคุณเฮ้ง

3.ร้านบ้านเค้ก (สาขาสหไทย)

ข้อคำถาม
1.มีวิธีการทำยังไงให้เค้กอร่อย

-ใช้ของดีมีคุณภาพในการทำ เอาใจใสทุกขั้นตอนการทำ และรักษาความสะอาดอุปกรณ์การทำเค้ก
2.มีวิธีการทำการตลาดอย่างไรให้คนรู้จัก
-ขายเค้กในราคาที่คนทุกกลุ่มสามารถซื้อทานได้ คิดนานคำนวณราคาต้นทุนและกำไรที่ไม่สูงเกินไป การบริการที่ดีและเค้กอร่อยจะเป็นการทำตลาดโดยไม่ต้องอาศัยการตลาดเพราะการบอกปากต่อปากคนต่อคนเป็นการตลาดที่ดีทีสุดในเมืองไทย

3. วิธีการบรรจุภัณฑ์อย่างไรไม่ให้เค้กเสีย

-ทำความสะอาดเครื่องมือในการตัดหรือหั่นขนมทุกครั้งให้สะอาด

-กล่องและบรรจุภัณฑ์ทั้งหลายต้องสะอาด

-ควรเก็บขนมเค้ก และขนมปังไว้ในที่เย็น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระบวนการจัดการความรู้ Knowledge Management Processความเห็น (0)