สิ่งทีพระเจ้าไม่ทำ

--พระเจ้าไม่ทอดเต๋า (God never play dices)

--พระเจ้าไม่ใบ้หวย

--พระเจ้าไม่รับสินบนไปสู่สวรรค์ (ไม่ว่าคุณจะทำบุญหรือสวดอ้อนวอนมากเพียงไรก็ตาม)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)