​วิกฤตการณ์การเงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่

วิกฤตการณ์การเงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่

คำตอบคือ คิดว่าไม่ เพราะ วิกฤตการณ์ครั้งล่าสุดได้บอกเราว่าอย่าได้ตกอยู่ในวังวนทฤษฎีที่เผยแพร่โดยสถาบันที่ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอดีตหรืออนาคต เราควรจะเรียนรู้จากบทเรียนหลายๆ บทเรียนที่ได้รับจากวิกฤตการณ์การเงินโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ หัวใจของวิกฤตการณ์การเงินนี้เกิดจากการขาดการไตร่ตรองของระบบการธนาคารที่เริ่มจากการให้กู้แก่ผู้กู้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่ามาตรฐานโดยเชื่อว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้นเป็น 2 เท่าในสหรัฐอเมริกาจะมีผลทำให้คนทั่วไปหรือแม้แต่คนที่มีประวัติขาดความน่าเชื่อถือด้านการเงิน สามารถจ่ายหนี้ที่ก่อขึ้นจากการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยได้ เหตุการณ์ที่กล่าวมาประกอบกับที่ทางรัฐบาลสหรัฐกระตุ้นให้มีการออกเงินกู้แก่ผู้กู้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่ามาตรฐานได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น มิใช่จากการขาดกฎหมายควบคุมที่นำไปสู่หายนะ แต่เกิดการขาดการไตร่ตรองที่ระมัดระวังในส่วนของผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญในตลาดการเงิน

(ที่มา : http://www.kasikornbank.com/JP/AboutUs/Publications/SecurityServicesBulletin/Pages/vol13no1.aspx)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสำคัญของการเงินธุรกิจความเห็น (0)