เรามารู้จัก วิธีการปลูกผักสวนครัว กันเถอะ

ความรู้ในตัวฉัน

วิธีการปลูกผักกาดเบื้องต้น

1.ขุดดิน พรวนดิน รดน้ำ เอามูลสัตว์มาคลุกเคล้ากับดินให้เข้ากัน

2. นำมาเมล็ดมาเพาะโดยวิธีการหว่าน

3. เมื่อต้นกล้าเริ่มงอกประมาณ5 นิ้ว แยกต้นกล้าไปปลูกใหม่

4. จากนั้นขุดร่อง แล้วนำต้นกล้ามาปลูกให้มีระยะห่าง 5 นิ้ว

5. รดน้ำในช่วงเช้า - เย็นทุกวัน

6. อีกประมาณ 10 วันใส่ปุ๋ยคอกได้

7. อีกประมาณ 20 วัน สามารถเก็บต้นผักกาดได้

วิธีการดูแล

รดน้ำช่วงเช้า - ช่วงเย็นของทุกวัน

วิดีโอการปลูกผักกาดเบื้องต้น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ojJ4_fMtezE

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พืชผัก สวนครัวความเห็น (1)

ขอบคุณมากค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ปลูก ที่บ้านเคยปลูกเหมือนกันแต่ไม่สวยงามดั่งที่หวังเลย เดี๋ยวจะลองเอาวิธีนี้ไปทำดู