กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

กศน.ตำบลราชคราม กศน.ตำบลบางพลี กศน.ตำบลไม้ตรา กศน.ตำบลบ้านเกาะ กศน.ตำบลบางยี่โท และ กศน.ตำบลไผ่พระ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เป้าหมายประชาชน จำนวน ๗ ตำบล รวม ๗๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จังหวัดสุพรรณบุรี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)