บทบาทของนักการเงินต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

blacklight
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนบทบาทของนักการเงินนั้นมีความสำคัญมากเพราะเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ทำให้ระบบการเงินมีความสำคัญอย่างมากจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการรับมือในอนาคต การรวมตัวเป็น “ประชาคมอาเซียน” ที่จะเชื่อมต่อตลาดและฐานการผลิตเป็นหนึ่งเดียว ระบบการเงินไทยจำเป็นต้องเร่งเตรียมการที่จะทำหน้าที่เป็นถนน เป็นสะพาน เป็นสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกทางการเงิน ในด้านการค้า การลงทุน และการย้ายฐานการผลิตของไทยด้วย โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ

1.การวางแผนในการปรับปรุงระบบการเงินให้เชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อการลงทุนและการใช้บริการของแต่ละประเทศ และการปรับปรุงระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สะดวกมาขึ้นในการใช้บริการระหว่างประเทศ

2.การเปิดเสรีเงินทุนทำให้เงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีโดยยกเลิกกฎระเบียบมาตรการที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายเงินทุน

3.การวางแผนการพัฒนาสถาบันการเงิน ในการให้บริการทั้งในประเทศและในประเทศอาเซียนที่จะต้องรับมือกับการแข่งขันของธนาคารต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย และการนำธุรกิจธนาคารในประเทศไปเปิดสาขาที่ประเทศในอาเซียน

4.การวางแผนการสร้างรูปแบบการทำเครือข่ายให้บริการลูกค้า เช่นรูปแบบการเปิดเครือข่ายสาขาในประเทศอาเซียน การจับมือกับเป็นพันธมิตรกับธนาคารในท้องถิ่น
แหล่งที่มา:http://www.thai-aec.com/111#ixzz4462S2H7y

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเริ่มต้นทำธุรกิจแบบไหนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินทุนน้อย..ความเห็น (0)