ผังมโนทัศน์แหลงเรียนรู้


แหล่งเรียนรู้ ประกอบไปด้วย

ความสำคัญแหล่งเรียนรู ประเภทแหล่งเรียนรู้ ความหมายแหล่งเรียนรู้

ดังตัวอย่างผังมโนทัศน์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งเรียนรู้ความเห็น (0)