บทบาทของนักการเงินและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

...ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แล้ว ถ้าพูดถึงเรื่องความสำคัญถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งในด้านดีและด้านผลกระทบที่คนไทยจะได้รับ แต่อย่างไรก็ตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เข้ามาก็ทำให้เกิดผลดีและโอกาสต่างๆมากมายโดยเฉพาะผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ในครั้งนี้หลายประการ อย่างเช่น ได้มีการจับมือร่วมกันทางเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเพิ่มความใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น มีการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุนคือการเปิดโอกาสให้มีการค้าขายและการลงทุนที่กว้างขึ้นทำให้ได้รับผลตอบแทนที่หลากหลาย เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ เตรียมรับมือทำให้ผลิตภัณฑ์หรือกิจการนั้นมีการพัฒนาศักยภาพไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนอาจจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพนาะเกิดจากการพัฒนาตนเองให้สอดรับกับยุค AEC เป็นต้นในเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วและประเทศไทยก็ยังได้รับประโยชน์ที่มากมาย ฉะนั้นเราก็ควรจะมุ่งหาโอกาสให้กับตนเอง คอยพัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกลทันผู้คนอื่นๆให้ได้ อาจจะเป็นการไปเรียนภาษาต่างๆเพิ่มเติมเพื่อไว้สื่อสารกับผู้คน ประเทศอื่นๆได้ จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือถ้าเป็นผู้ประกอบการก็ควรหาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มีโอกาสในหน้าที่การงานหรือได้เป็นผู้ประกอบการที่มีกิจการที่รุ่งเรืองต่อไปในอนาคต...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมมนาทางการเงินความเห็น (0)