เพ่งบัวสี่เหล่า (พพจ.ไทย ๔)


เมื่อเสวยวิมุติสุข๗วันเสร็จแล้วทรงเพ่งบัวสี่เหล่าแล้วตัดสินใจออกสอน..แสดงว่าตรัสรู้ทางใต้ (ใต้ต้นโพธิ) อีกทั้งบัวนั้นก็เป็นพืชทางใต้เมืองร้อน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)