Digital economy

kissme
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ต้องบอกก่อนว่าสมัยนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Line Facebook Smartphone และ Tablet สร้างความบรรเทิง ดูหนัง ฟังเพลงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางขที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น และทุกคนเริ่มชินกับความสบายแค่ใช้นิ้วสัมผัส

Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น การเร่งพัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี Digital ให้กับทุกภาคส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และการทำอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy

การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economy ของบุคคล

  • พัฒนาตัวเองความรู้ให้ทันเทคโนโลยี
  • ติดตามข่าวสารทุกวัน
  • หาข้อดีข้อเสียของ Digital Economy
  • ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้มีตามทันโลกเศรฐกิจ
  • นำข้อดีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าเกิดโทษ

สุดท่้ายไม่ว่าจะมียุค Digital Economy หรือไม่ทุกคนก้ต้องปรับตัวเรียนรู้ให้เข้ากับสังคมและเศรษฐกิจให้ได้เพื่อความอยู่รอดสามารถนำสิ่งดีๆของเทคโนโลยีมาทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแต่บางอย่างก็ต้องทำเองบ้างเเรื่องการเงินต้องมีความรอบคอบในการใช้ชีวิต มีสติ อย่าหลงระเริงกับความสะดวกสบายจนทำอะไรไม่เป็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอกาสสร้างได้ 50 : 50ความเห็น (0)