กองทุนรวมและบทบาทของกองทุนรวมในตลาดทุน

จากชั่วโมงที่ดิฉันนั่งเรียนใน เรื่องของกองทุนรวมและบทบาทของกองทุนรวมในตลาดทุน จึงทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ถึงประเภทของกองทุนหลายๆอย่าง ทั้งข้อดี และข้อเสียของกองทุนแต่ละประเภท ดิฉันจึงมีความคิดที่ว่า...ที่จริงแล้วกองทุนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน นั่นย่อมมีความเสี่ยงหลายๆ อย่าง เพราะฉะนั้นก่อนลงทุนอะไรเราควรจะต้องศึกษาให้รอบด้านเลือกเอาที่เหมาะสมกับตนเองและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เราจะเห็นได้ว่า มีหลายท่านเลือกจากผลตอบแทนสูงๆโดยไม่เข้าใจ High. risk. High. return. พอตลาดร่วงหนักก็รับไม่ได้ และก็มีหลายท่านที่ได้รับ ความเสี่ยงได้ในระดับต่ำพอมีคนแนะนำให้ลงกองทุนตราสารหนี้หรือกองทุน MMF จากปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาจาก การขาดความรู้ความเข้าใจใน กองทุนนั้นที่ลงทุนไป.

ดังนั้นดิฉันคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนก่อน หลังจากนั้นเราสนใจกองทุนแบบไหนประเภทอะไรลองเปิดอ่านรายละเอียดใบชี้ชวน รายงาน เงื่อนไขต่างๆ ประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกลงทุนน่ะค่ะ


บทความมีการอ้างอิงจากเว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งมีการดัดแปลงข้อมูลในความคิดของดิฉัน

ที่มารูปภาพ : https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD9b-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Fn4613ความเห็น (0)