ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษา บ่อน้ำแร่ วัดวังขนายทายิการาม (ลงชุมชนครั้งที่7)

การลงพื้นที่ครั้งที่ 7

การลงพื้นที่ครั้งนี้กลุ่มเราได้ลงไปศึกษา การนวดแพทย์แผนไทยหรือในท่านวดต่าง ๆ เป็นการนวดตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า เพื่อบำบัดสุขภาพ


ท่านวดที่เห็นจากภาพนี้ เป็นท่านวดต่าง ๆ ที่ติดไว้อยู่ในห้องนวดแพทย์แผนไทย ซึ่ง สามารถให้ผู้ที่มานวดหรือผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ศึกษาเรียนรู้ท่านวดต่าง ๆ ว่าท่านวดแต่ล้ะท่า ช่วยในการผ่อนคลายในด้านใดบ้าง มีอาการปวดเป็นหรือเส้นยึดก็จะมีท่าแต่ละท่าที่จะผ่อนคลายบรรเทาอาการที่เป็นอยู่ได้ และเป็นท่านวดที่ถูกวิธีและมีมาตรฐาน


ภาพนี้เป็นบรรยากาศภายในห้องนวดที่มีผู้มาใช้บริการนวดแพทย์แผนไทย

ภาพนี้เป็นท่านวดบรรเทาอาการปวดต้นขาหน้าขา ช่วยให้เส้นคลาย

ภาพนี้เป็นท่าถีบหน้าขาช่วยบรรเทาอาการเส้นยึด คลายเส้น บรรเทาอาการปวดเมื่อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษา บ่อน้ำแร่ วัดวังขนายทายิการาม



ความเห็น (0)