จุดเริ่มต้น

การพัฒนาที่เกิดจากใจ...การรวมตัวโดยธรรมชาติ

เครือข่ายลำพูนรวมใจ  เกิดจากความคิดที่อยากรวมตัวกันของคนในจังหวัดลำพูนที่หวังจะร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันเพื่อพัฒนางานบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  จากการเริ่มต้นของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  ที่ดึงเอาเพื่อนร่วมวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆมารวมกัน  ซึ่งเป็นการรวมตัวเพื่อที่จะพัฒนาที่เกิดจากใจของคนทำงาน  เป็นการรวมตัวกันเองตามธรรมชาติ  ไม่ได้เกิดจากการสั่งการ  หรือนโยบายสั่งมา  การดำเนินการ  1  ปี  ที่ผ่านมา  ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า  การรวมตัวกัน  แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  เป็นการสร้างโอกาสการพัฒนาและชี้ให้เห็นว่า  แม้จะเป็นโรงพยาบาลเล็ก  ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  ยังไม่ผ่านกระบวนการรับรองได ๆ  ก็มีของดีมากมายที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงพยาบาลที่ผ่านอื่นๆได้  เช่น โรงพยาบาลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ที่สามารถนำเสนอนวตกรรมของการพัฒนาคุณภาพที่เชื่อมโยงกับชุมชน  ตามบริบทของชุมชนได้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวตกรรมปี  47  ของจังหวัด  และทุกครั้งของการพบเจอกันของเครือข่ายก็จะมีอะไรดีๆมาอวดเพื่อนๆ โรงพยาบาลอื่นๆเสมอๆ  ขอชื่นชมค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายลำพูนรวมใจความเห็น (0)