อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กมลชัยความเห็น (0)