ประวัติ/ผลงาน ศิลปินแห่งชาติ ชมัยภร บางคมบางความเห็น (0)