ขอแนะนำกลุ่มก่อนนะคับ กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง ตั้งอยู่ ณ 121 หมู่ 6 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมิถุนายน 2548 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 60 คน