พลาสติก.....( โคลงสี่สุภาพ )

สิ่งสังเคราะห์เกาะครอง..........มวลหมู่.....ละเริ่มลดโลกพ้น..........พิษร้ายสะสม

.....คิดทำนำมาใช้........................พลาสติก

นวัตกรรมเทคนิค.........................โลกใกล้

คงเหมือนดั่งจะพลิก.....................ผันสู่

มวลหมู่ของคราใช้........................เลือกได้ยลหรู


.....สิ่งของกองวางข้าง..................ตัวเรา

ของหนักจักถึงเบา.........................ใช่ล้วน

ไฮเท็คเด็กเล็กเหมา.......................ของเล่น....แลนา

ทุกสิ่งพาพบถ้วน............................มากใช้ชวนสนอง


.....แลเห็นเย็นค่ำเช้า......................รอบตัว

แม้สิ่งของในครัว.............................ทั่วบ้าน

ถ้วยถังอ่างปลูกบัว............................สวยสะ

หลากคละเรียงเคียงร้าน....................ใคร่ซื้อมากขาย


.....ปัญหาพาโลกล้วน........................มวลขยะ

ยากเกิดการลดละ..............................เลิกใช้

ยาวนานผ่านสถานะ...........................มลายสู่

สี่ศตวรรษจัดให้.................................หมดสิ้นสูญสลาย


.....วัตถุบรรจุด้วย................................ใบตอง

เป็นสิ่งดีเดิมของ.................................หมู่หล้า

ไร้มลพิษมิตรผอง.................................ชาวโลก....จริงนา

รีบเร่งชวนมิช้า......................................กลับใช้นำเสนอ


.....นิยมชมใช้ใส่...................................หลากของ

สารพัดแบบทดลอง...............................คิดค้น

สิ่งสังเคราะห์เกาะครอง..........................มวลหมู่

ละเริ่มลดโลกพ้น....................................พิษร้ายสะสม


ผู้ประพันธ์ : วันปีย์

...............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (0)