สุเรียนฯ  เล่าให้ อ.เอื้องฯ ว่า จากที่ขึ้นไปพบและบันทึก  การเสวนาก่อนเที่ยงวันนี้  ได้เห็นความตั้งใจและร่องรอยการทำงานต่อไป

                              ปัญหาที่เราเคยฟังจากผู้หวังดี  บอกว่าเขาคิดโน้นคิดนี้แล้วก็ดี  หากแต่เราจะทำงานเพื่อเขาต่อเนื่องได้อย่างไร

                               เรามักพูดกันอยู่เสมอว่า การพัฒนาจำเป็นต้องมาจากพื้นฐานความต้อง   ก็อย่างเช่น ควาย  สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ล้วนผ่านจากเวทีเสมอความต้องการ    ผู้ปรารถนาดีเหล่านั้นน่าจะยังไม่ทราบ

                              โลกปัจจุบันพี่น้องตองเหลืองสามารถเรียนรู้ได้  และทำอย่างไรจะไม่เขาถูกเอาเปรียบ  เสมอภาพ การให้การศึกษาแก่เขาสำหรับโลกปัจจุบัน  ทำอย่างไรไม่ให้พวกเขาเป็นเหยื่อ