ธรรมะดับทุกข์


วิถีทางแห่งการดับทุกข์


ความทุกข์10 ประการ

1. สภาวทุกข์ ทุกข์ประจำสังขาร คือ เกิด แก่ เจ็บ และตาย

2. ปกิณณกทุกข์ ทุกข์จร คือ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส

3. นิพัทธทุกข์ ทุกข์อันเนืองนิตย์ คือ หนาว ร้อน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ ปัสสาวะ

4. พยาธิทุกข์ ทุกข์เพราะโรคต่าง ๆ

5. สัตาปทุกข์ ทุกข์เกิดจากกิเลส คือ โลภ โกรธ และหลง

6. วิปากทุกข์ ทุกข์เกิดจากกรรมเก่าตามมาให้ผล

7. สหคตทุกข์ ( วิปริณามทุกข์ ) ทุกข์เกิดจากโลกธรรม 8

8. อาหารปริเยฎฐิทุกข์ ทุกข์เกิดจากการหาอาหาร

9. วิวาทมูลกทุกข์ ทุกข์เกิดจากการทะเลาะวิวาท

10. ทุกขขันธ์ ทุกข์รวบยอด คือความมั่นในขันธ์

ใช้ทุกข์ดับทุกข์

  • ขบวนการของความทุกข์ หรือในเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ตัวเรานั้น สามารถดับได้ สามารถแก้ไขได้ถ้าเราเข้าใจ อุบายวิธีในการดับทุกข์ อยากจะดับทุกข์ แต่พอไม่รู้วิธีดับทุกข์ กลายเป็นสร้างทุกข์ พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ชัดว่า อยากแสวงหาความสุข แต่ถ้าแสวงหาไม่ถูก บนเส้นทางของการแสวงสุขนั้นกลายเป็นการเอาความทุกข์มาใส่ตัว เนี่ยคือ ทุกข์ของคนๆ หนึ่งกลายเป็นทุกข์ของประเทศชาติบ้านเมืองได้ ดังนั้นถ้าทุกข์กระทบทำยังไงธรรมจะกระเทือน ก็ต้องมีวิธีวิเคราะห์ทุกข์ วิธีวิเคราะห์ทุกข์ก็ต้องถามว่า ทุกข์ทั้งมวลบรรดามีในชีวิตของเรา เริ่มต้นจากไหน บางคนก็บอกว่าที่ใจ ใจนั้นถูกต้อง แต่ว่ากิเลสตัวไหน ตอบว่าที่ใจเนี่ยกำปั้นทุบดิน มันถูกอยู่แล้วล่ะ แต่ต้องวิเคราะห์ลงไปอีก เพราะใจมันมี 4 ห้อง กิเลสตัวไหนที่มันควบคุมทั้ง 4 ห้อง โลภะ โทสะ โมหะ อีกห้องหนึ่งทำอะไร เช่าไว้เป็นวอร์รูม กิเลส 3 ตัว มันเช่าไว้อีกห้องหนึ่ง หัวใจ เอาไว้เป็นวอร์รูม

    โลภะ โทสะ โมหะ 3 ตัวนี้ พระพุทธเจ้าตั้งชื่อว่า อกุศลมูล อกุศลมูล แปลว่า รากเหง้าของความชั่ว เพราะฉะนั้นถ้าจะถามหารากเหง้าของความทุกข์ ไม่ต้องหาไกลนะ เอา 3 ตัวนี้ ระดับหัวหน้าพรรคเลย โลภ ปัจจุบันนี้ก็คือทุนนิยม โกรธ คือ อำนาจนิยม ท่านทั้งหลายนึกหน้าออกนะ อำนาจนิยม เที่ยวจัดระเบียบโลกอยู่เรื่อยเลยนะ หลง คืออะไร หลงก็คือ แนวทางการพัฒนาที่ผิดพลาดทั่วทั้งโลก เอาวัตถุนิยมเป็นตัวตั้ง วัตถุนิยมนี้ก็คือ คิดว่าความมั่งคั่ง พรั่งพร้อมทางวัตถุทั้งปวง คือเป้าหมายของการมีชีวิตที่ดี แต่เอาเข้าจริง มีวัตถุพร้อมทุกอย่างแล้วนะ มีทุกอย่างเลย ไม่อยากจะยกตัวอย่างเงิน แต่ยกตัวอย่างอย่างอื่นมันก็ไม่ชัด มีเงินมากที่สุดอย่างบิล เกตส์ มีเงินระดับล้านล้านดอลลาร์ อย่างนี้ วันดีคืนดีแกก็กินยาพาราเซตามอลเหมือนกันนะ ทำไมมีเงินขนาดนั้นยังปวดหัวอยู่ น่าคิดไหม เห็นไหม นี่หลง คือปรัชญาในการดำเนินชีวิตของคนทั้งโลกมันผิดไป

    ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงบรรดามีมันเกิดขึ้นเพราะ โลภ โกรธ หลง ซึ่งเป็นรากฐานของความชั่วในชีวิตคน และสาม การที่เราดับทุกข์ไม่ได้ ก็เพราะว่าเราเข้าหาพระพุทธศาสนาในเหลี่ยมมุมที่ไม่ถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมะดับทุกข์ความเห็น (0)