ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษา บ่อน้ำแร่ วัดวังขนายทายิการาม (ลงชุมชนครั้งที่6)

การลงพื้นที่ครั้งที่ 6

       สถานที่  นวดแพทย์แผนไทย   (วัดวังขนายทายิการาม)

( ภาพถ่ายจริง ป้ายติดที่ประตูห้อง สถานที่ นวดแพทย์แผนไทย )

นวดแพทย์แผนไทย เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย จะเป็น การกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ "นวดแผนโบราณ" ซึ่งที่ วัดวังขนายทายิการาม ไม่ได้มีเพียง การช่อบ่อน้ำแร่ เท่านั้น แต่ยังมี นวดแพทย์แผนไทย ให้บริการอีกด้วย

( ภาพถ่ายจริง ภายในห้อง กำลังนวดแพทย์แผนไทย)

กลุ่มเราได้ไปสอบถาม ผู้ที่มี วิชาในการนวดแพทย์แผนไทย ซึ่งให้ข้อมูลกับกลุ่มเราว่า ที่วัดวังขนายทายิการาม ได้จัดให้มีการนวดแพทย์แผนไทย ขึ้น เพราะทางวัด มีการสอนนวดแพทย์แผนไทยให้ ซึ่งพี่ผู้ชายที่เป็นคนนวด ก็บอกกับกลุ่มเราว่า ได้เรียนนวดแพทย์แผนไทย มาจากทางวัด และนวดแพทย์แผนไทยเป็นแล้ว ก็ต้องไปที่ กระทรวงสาธารณสุข หรือ กระทรวงแรงงาน เพื่อขอใบรับรองการนวดแพทย์แผนไทย ซึ่งพี่ผู้ชายบอกว่า ที่ต้องไปขอกระทรวงสาธารณสุข หรือ กระทรวงแรงงาน เพราะ ถ้าเราเกิดนวดผิด หรือ ทำให้ผู้มาใช้บริการนวด เกิดผิดปกติ หรือ เกิดเป็นอะไรขึ้นมา ตัวพี่ผู้ชายไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ไหว จึงต้องไปขอ กระทรวงสาธารณสุข หรือ กระทรวงแรงงาน พี่ผู้ชายบอกกับกลุ่มเราว่า ได้นวดอยู่ที่ วัดวังขนายทายิการาม มา 10 ปี แล้ว มีผู้ที่มีวิชาการนวดแพทย์แผนไทย 18 คน และ แต่ละคน ได้รับรองจาก กระทรวงสาธารณสุข หรือ กระทรวงแรงงาน เรียบร้อยแล้ว มีผู้มาใช้ บริการนวดแพทย์แผนไทย ทุกวัน วันละ ประมาณ 20 คนได้

( เปิดให้บริการ 7.00 – 18.00 น ) ของทุกวัน

( ภาพถ่ายจริง ภายในห้อง กำลังนวดแพทย์แผนไทย)

กลุ่มเราได้สอบถาม ผู้มาใช้บริการนวดแพทย์แผนไทย ซึ้งคุณป้าได้ให้ข้อมูลกับเราว่า มานวดแพทย์แผนไทย ที่วัดวังขนายทายิการาม นี้เฉพาะ ที่มีอาการปวดตามร่างการ โดยวันนี้ คุณป้ามี อาการปวดที่ขา เลยมานวด คุณป้าบอกกับกลุ่มเราว่า เมื่อนวดแล้ว อาการปวดขา ก็ บรรเทาลง รู้สึกดี กล้ามเนื้อคลายตัว รู้สึกสบาย หรือ บางคนก็หายจากอาการที่เป็นเลยก็มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษา บ่อน้ำแร่ วัดวังขนายทายิการามความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมครับ