วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

___ วันนี้อยรมมาตรฐานที่9 ณ ม.สวนดุสิต คนเยอะ รถติด ชีวิตผู้คนเร่งรีบ ข้าพเจ้าต้องใจเย็น ไม่หวุดหวิดกับทุกเหตุการณ์ที่พบเจอ อย่างเช่นเหตุการณ์นี้ วันก่อนได้พบเจอเหตุการณ์ทีมีบุคคลหนึ่งอัพโหลดรูปภาพทาง โซเชียล และได้หลอกด่าข้าพเจ้าเสียๆหายๆทางนั้น สาเหตุมาจากผู้ชายคนที่เขาชอบมายุ่งกับข้าพเจ้า ~ ข้าพเจ้าจึงทำการวางเฉย คือ การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครทำดีย่อมได้ดี ตามกฎแห่งกรรม ใครทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคลผู้กระทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกศีล5 และพรหมวิหาร 4ความเห็น (0)