วันอังคารและพุธที่ 14-15 พย. ไปเทรนเรื่อง Creative Thinking มา จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย ที่ รร. วินเซอร์ โดยอาจารย์ ดร. สุชาติ สังข์เกษม ท่านเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.. ภัทรประกันภัย

เนื้อหา : คือการคิดอย่างมีระบบ และความคิดมีอะไรบ้าง

ได้แก่ - Lateral thinking, vertical thinking, critival thinking, creative thinking, positive thinking และ ethicial thinking

อาจารย์สอนเก่ง สนุก เนื้อหาไม่น่าเบื่อ สนใจก็ลองไปเทรนที่นี่ดูบ้างก็ได้ แต่ต้องเลือกอาจารย์คนนี้เท่านั้นนะ โทร. 02-619-5500 ext : 581-585