การจัดการความรู้

  สรุปแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับรูปแบบ/วิธีการการจัดการความรู้ 1.  การถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ( Best Practice) สามารถกระทำได้ดังนี้ ได้แก่

1.1  ถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็น Mind Map

1.2  เขียนหรือทำมาเป็น Story Board   

1.3  ทำเป็น แผนภูมิก้างปลา

1.4  ทำเป็น Gantt Chart

2.  ความรู้ในองค์กรที่สามารถนำมาจัดการความรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

2.1  ความรู้ที่แฝงอยู่ในองค์กร

2.2  ความรู้ชัดแจ้ง

2.3  ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคนเป็นความรู้

3.  การเข้าถึงความรู้ที่ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ

4.  กระบวนการของการจัดการความรู้ ในองค์กรประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ

6.  ผลของการจัดการความรู้สามารถ วัดผล

5.  เนื้อหาความรู้ ที่นำมาจัดการความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM

คำสำคัญ (Tags)#จัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 60167, เขียน: 16 Nov 2006 @ 10:54 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 18:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)