นักการเงินที่มีลักษณะเป็นผู้นำที่หน้าประทับใจ


ดิฉันคิดว่า...การที่เราจะเป็นผู้นำได้นั้น แน่นอนว่าต้องมีคุณสมบัติที่ดีพอ แล้วคุณสมบัติเหล่านั้นมีอะไรบ้างล่ะ??....ซึ่งนักการเงินที่มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี ที่ดิฉันประทับใจก็คือ....คุณวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นักการเงินแห่งปี 2558 ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจนในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารเติบโตต่อเนื่อง วารสารการเงินธนาคาร ได้มอบ รางวัล “นักการแห่งปี” “Financier of the Year” มาตั้งแต่ปี 2525 ต่อเนื่องติดต่อกัน

คุณวรภัค ธันยาวงษ์ นับเป็นนักการเงินคนที่ 23 และเป็นผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ของรัฐรายแรกที่ได้รับรางวัล “นักการเงินแห่งปี” ในรอบ 34 ปี ด้วยการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างเข้มข้นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคุณรภัค มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก นักการเงินแห่งปี ทั้ง 4 ข้อ คือ

1. เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย
คุณวรภัคได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ธนาคารให้เป็น “KTB Growing Together” หรือ “กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” มุ่งมั่นเป็นธนาคารที่เติบโตไปพร้อมกับลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้ถือหุ้น อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการปรับตำแหน่ง (Position) ของธนาคาร คือ เป็นแบงก์ที่รัฐบาลเลือก พร้อมกับการสร้างความแข็งแกร่งให้กรุงไทย

2. เป็นนักการเงินมืออาชีพ ที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
วรภัคได้วางฐานรากทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารความเสี่ยงให้กับธนาคารกรุงไทย และปรับปรุงกระบวนการอนุมัติสินเชื่อให้รวดเร็วและเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยได้ปรับตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง (Risk Rating) ทำให้การพิจาณาความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และยึด Risk Ratingในการพิจารณาสินเชื่อ และวรภัคยังได้เพิ่มประสิทธิภาพในการขายของพนักงานสาขา ซึ่งมีผลให้จำนวนบัญชี CASA ต่อพนักงาน เพิ่มขึ้น 13% จำนวนคำขอสินเชื่อต่อพนักงานเพิ่มขึ้น 61% และระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อโดยเฉลี่ยลดลงจากเดิมที่นานกว่า 10 วัน เหลือเพียง 2 วัน
วรภัคบริหารงานด้วยความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรที่โปร่งใส จึงทำให้ธนาคารกรุงไทยซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องดำเนินธุรกิจธนาคารและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
3. เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร
ผลการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทยเติบโตต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี นับตั้งแต่วรภัคได้เข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ปี 2556 ซึ่งเป็นปีแรกของการทำหน้าที่ผู้นำองค์กรได้ดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงความมั่นคงขององค์กร ธนาคารกรุงไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ และการจัดอันดับธนาคารแห่งปี Bank of The Year ของ วารสารการเงินธนาคาร ในปี 2557 และ 2558 ผลการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้นทุกด้าน ทั้งรายได้ กำไรสุทธิ สินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น มูลค่าทางบัญชี
4. เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
วรภัคให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทนสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วรภัคได้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่สามารถเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ เช่น สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์สำหรับชุมชนและกลุ่มคนรากหญ้า โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมียังผลิตภัณฑ์และจุดบริการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชาวต่างชาติ ซึ่งได้ขยายช่องทางการบริการลูกค้าในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนนำเสนอบริการทางการเงินที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการประชาชนยุคดิจิตอล เช่นการให้บริการ Corporate Banking ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)
ที่ดิฉันประทับใจคุณสมบัติของคุณวรภัค ธันยาวงษ์ดิ ฉันคิดว่า ท่านต้องเคยใช้ชีวิตเป็นผู้ตามมาแล้ว ซึ่งจริงๆแล้วในมุมมองของผู้ตามจะมีทัศนคติอย่างไรกับหัวหน้างานประเภทนั้นๆ โดยเราต้องเปิดใจยอมรับ และเราคงไม่ชอบใช่ไหมค่ะ ถ้าเดินผ่านลูกน้องแล้วได้ยินว่า "ดีแต่สั่ง ดีแต่ว่า ไม่ลองทำจะรู้ได้ไง" เราต้องถามกับตัวเองก่อนน่ะค่ะว่า ที่เราว่าเขาทำผิด เราได้สอนงานเขาหรือยัง หากสอนแล้วเขายังทำผิดเราต้องอธิบายใหม่ หากยังทำผิดอีกเราก็สามารถตักเตือนได้ด้วยคำพูดที่ประกอบกับน้ำเสียงที่เหมาะสม ซึ้งหลายๆคนได้มองข้ามส่วนนั้นไป และเรายังต้องมองถึงศักยภาพของลูกน้องให้ออก ว่าบุคคลใดเหมาะกับงานแบบไหนเพราะไม่งั้นแล้ว การที่งานผิดพลาด อาจจะไม่ได้เกิดจากลูกน้องก็ได้ แต่อาจจะเกิดจาก"ตัวเราเองที่ไม่มีความสามารถพอในการดึงศักยภาพและเลือกบุคคลให้เหมาะกับงานนั้นได้"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministr...

หมายเลขบันทึก: 601665เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2016 13:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2016 13:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี