มันสำปะหลังกับต้นไม้ใหญ่

ไปเก็บมันสำปะหลังที่อุบล ระยอง 86-13 ในดินร่วนทรายปลูกได้ 7 เดือน เจ้าของแปลง-พ่อทอง ซึ่่งชื่นชอบพันธุ์ระยอง 11 มากมาก่อน ก็ยังไม่สามารถทำให้พ่อทองประทับใจในพันธุ์นี้ได้ ทั้งยังเก็บท่อนพันธุ์ได้ยาก เกษตรกรจึงทำแปลงพันธุ์ไว้ใช้เอง ซึ่งแปลงนี้ก็เป็นแปลงพันธุ์แปลงหนึ่งเพราะว่าเคยเจอปัญหาหาท่อนพันธุ์ไม่ได้โดยเฉพาะในปีที่แล้งยาวนาน เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วท่อนพันธุ์ที่ตั้งกองไว้ในแปลงหลายเดือนจะหมดสภาพ ไม่งอก หากต้องการปลูกเมื่อใดก็มาตัดได้ท่อนพันธุ์สดใหม่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาเรื่องท่อนพันธุ์

มันสำปะหลังกับต้นไม้ใหญ่ มันที่ปลูกใกล้ๆ รอบต้นไม้ต้นนี้หัวใหญ่มาก เป็นพันธุ์ระยอง 86-13 ซึ่งทำให้ยืนยันเรื่องการปลูกมันสำปะหลังในบริเวณใกล้ต้นไม้ใหญ่ของเกษตรกรบางกลุ่มที่ยังเห็นว่ามีข้อเสียมากกว่า


หากมองในด้านประโยชน์

- ต้นไม้ให้ปุ๋ยกับมัน ผ่านการร่วงของใบแล้วย่อยสลายเป็นปุ๋ยเติมให้ทุกๆปี

- ลดความร้อนที่รุนแรงจากแสงอาทิตย์ ถ้าต้นไม้ใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตก

- ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินโดยเฉพาะจากฝนและช่วยให้น้ำซึมลึกลงในดินล่างๆ ได้มากขึ้น เนื่องจากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตจากดินไปทุกปี แต่ให้กลับคิืนให้ดินน้อยกว่า หากเป็นไปเรื่อยๆดินก็หมดความสามารถที่จะให้ผลผลิตได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ มันสำปะหลังความเห็น (0)