ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก :ศึกษา นายณรงค์ กลิ่นถือศีล เกษตรอินทรีย์ กลุ่มที่4 56/54 (ครั้งที่ 1)


ประวัติ

ชื่อนายณรงค์ กลิ่นถือศีล (พี่ป๊อบ)

เกิดวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2518

ปัจจุบันอายุ 40 ปี

การศึกษา ปวช.สาขาประยุกต์ศิลป์

ที่อยู่ปัจจุบัน 108/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม 73120 โทรศัพท์ 0936596078ข้าวในระบบอินทรีย์ พันธุ์ที่ปลูกมี 5 สายพันธุ์

1.หอมประทุม 1

2.มะลิแดง

3.ปิ่นเกษตร

4.หอมนครชัยศรี

5.ช่อราตรี

ความเป็นมา

ก่อนจะมาช่วยพ่อทำนาพ่อทำนาโดยมีการใช้สารเคมีมาตลอด โดยไม่รู้วิธีการใช้อย่างถูกต้อง ทำให้เป็นหนี้สินจำนวนหนึ่งจนได้มารู้จักพี่ที่เข้ารับการอบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกรที่ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 8ตำบลแหลมบัวซึ่งมีการทำนาโดยวิธีปลอดภัยจากสารพิษได้เห็นพี่ทำแล้วประสบความสำเร็จ จึงเกิดความเชื่อถือ และมีแนวคิดจะนำไปปรับใช้กับการทำนาของครอบครัวตนเองโดยตั้งแต่ ปี 2547ได้ช่วยพ่อทำนาและนำวิธีการทำนาที่ปลอดภัยจากสารพิษ มีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้นกับแปลงนาของครอบครัว พื้นที่ 60 ไร่และได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชปลอดภัย เมื่อปี 2548 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับนาข้างเคียงก็ได้รับผลผลิตเท่ากันจึงยึดแนวทางการทำนาที่ปลอดภัยนี้มาตลอด

องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและงานที่ภาคภูมิใจ

ปรับเปลี่ยนทำนารูปแบบระบบอินทรีย์ทั้งหมด 60 ไร่ โดยมีการนำวิธีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปอเทือง การทำนาแบบโยนกล้า ใช้ระบบชีววิถีของธรรมชาติให้ธรรมชาติเกื้อกูลกัน ดูแลกัน มีการสำรวจแมลง ในแปลงนาควบคู่ไปกับใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคและหากพบศัตรูพืชจะใช้สารไล่แมลง ได้แก่ น้ำสะเดาหมัก บ้างเป็นครั้งคราว ก่อนที่จะเกิดการระบาดริเริ่มหันมาปลูกข้าวพันธุ์ที่นิยมบริโภคในชุมชนไว้แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวของตนเองโดยได้สร้างโรงสีขนาดกลาง แล้วนำข้าวเปลือกที่ผลิตได้มาสีเป็นข้าวสารจำหน่ายเอง ปัจจุบัน ได้ปรับปรุงสถานที่แปลงนาของตนเองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำนาระบบ อินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าว และเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษา ระบบนิเวศให้คงอยู่กับชุมชน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ลดต้นการผลิตข้าว โดยใช้มูลสุกร น้ำหมักชีวภาพ สารไล่แมลง การควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี

มีการผลิตที่ถูกหลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)

การวางแผนการผลิตและการตลาด

แนวคิดในการทำงาน

ยึดหลักพึ่งพาตนเองปลูกข้าวไว้กินเหลือจึงขาย

ในน้ำให้มีปลาไม่ต้องซื้อเอื้ออาทรคนในชุมชน

มีข้าวปลอดสารพิษบริโภคทั่วถ้วนอนุรักษ์ข้าวพื้นเมือง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รับกองข้าวทำขวัญข้าว คงอยู่คู่ชุมชน


หมายเลขบันทึก: 600749เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2016 22:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2016 17:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี