เหมือนเดิม ถ่ายกับกล้องมือกลางสะพาน แบบอยู่ดี    อยากถ่าย