ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก: กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาสตรีหลักสอง(ครั้งที่1)

นางสุดาทิพย์ มีแสงเงิน หรือ ป้าแดง เป็นผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านหลักสอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯด้วยความดีของป้าแดงทีทำมา ความเเป็กันเอง ความมีน้ำใจ อัธยาศัยดี ความคิดริเริ่มมีความละเอียดรอบคอบ เข้ากับคนในชุมชนป้าแดง จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำในการก่อตั้งกลุ่มพัฒนาสตรีหลักสอง ปี2541 ดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบันและได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเล็.เห็นความดีมอบประกาศนียบัตรเป็ฯเครื่องหมายการันตีความดี ความสำเร็จของการเป็นผู้นำที่สามารถนำความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดมา พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ 5ดาวสูงสุดทำให้มียอดขายเพิ่มรายได้คนทำงานมากขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้น

ป้าแดงเล่าว่าที่มาทำกลุ่มน้ำว่านเนื่องจากปัญหาของวัตถุดิบล้นตลาดจึงมาคิดกันว่าจะทำอย่างไร และได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน นางวันดี มหาวีโร ในการนำว่านหางจระเข้มาแปรรูปเป็นน้ำว่านหางจระเข้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งคนในตำบล และจากที่อื่น ทั้งนักเรียนและนักศึกษาค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:ศึกษากลุ่มพัฒนาสตรีหลักสอง(ครั้งที่1)ความเห็น (0)