ใช้ wget ดาวน์โหลดไฟล์ จาก เว็ปไซต์ แบบหลายๆ ไฟล์ในครั้งเดียว ทั้งแฟ้ม

FST
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดาวน์โหลดไฟล์ ได้ง่ายๆ ด้วย wget

wget -r -c -N --no-parent http://www.yourwebsite.com/path/to/file/

ใช้คำสั่ง wget โดยมี option ดังนี้
-r คือ recursive ให้ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งหมดในแฟ้มนั้นๆ
-c เป็นการดาวน์โหลดต่อจากไฟล์ที่ค้างไว้ ในกรณีที่มีปัญหาในการดาวน์โหลดครั้งก่อน
-N เป็นการดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ใหม่ ที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้น (ในกรณีมีการเพิ่มเติมไฟล์ใหม่เข้ามา)
--no-parent เป็นการบอกให้ไม่ต้องไต่ขึ้นไปในแฟ้มที่อยู่เหนือกว่า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Linux Noteความเห็น (0)