ประวัติภาษาบาลี

เดิมคำว่า "บาลี" ไม่ใช่ชื่อของภาษา แต่หมายถึงภาษาที่ใช้บันทึกคำสอนของศาสนาพุทธและศาสนาเชน


ความเห็น (0)