ตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะใช้ meta charset="TIS-620" บน head ของเว็บเพจ

แต่...หัดใช้ UTF-8 ให้เคยชินดีกว่า ทีนี้พอเปลี่ยนข้อความเป็นภาษาไทยใน Notepad++ ดันแสดงผลเป็นภาษาต่างดาว

วิธีแก้

Setting > Preferences

 

ทีนี้ก็ได้ผลแล้ว

ปล. ลิมไปแฮะ ว่าการโอน file ข้าม OS มันมีการ encode อยู่

 

@Edit

ถ้าอยากดูว่า ในนั้นมีพวกอักขระแปลกๆไหม ให้ใช้

vim -b /path