AFS National Meeting 2015 และทัศนศึกษา ตอนที่ 1 : กิจกรรมสำคัญและอาสาสมัครดีเด่นระดับโลก-ภาค

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จุดมุ่งหมายหลักของโครงการเอเอฟเอส ที่เป็นโครงการคุณภาพฯ ดำเนินการด้วยจิตอาสาล้วนๆจากอาสาสมัครเอเอฟเอสทั่วประเทศ และได้รับความเชื่อถือสูงสุดทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

การประชุมประจำปีของเอเอฟเอสประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กทม.และโรงแรมชลจันทร์ พัทยา และทัศนศึกษาที่จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 180 คนประกอบด้วย คณะประธานเขตเอเอฟเอสเขต 80 เขตทั่วประเทศ และประธานศูนย์อุปถัมภ์โรงเรียนจำนวน 16 ศูนย์ พร้อมทั้งผู้ประสานงาน –ผู้ช่วยผู้ประสานงาน อาสาสมัครดีเด่น และอาสาสมัครเอเอฟเอส จากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มูลนิธิและอาสาสมัครเอเอฟเอส ได้ พบปะ-สังสรรค์ประจำปี รวมทั้งรับทราบถึงความสำเร็จและปัญหาในการดำเนินงานต่างๆในรอบปี เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางานต่อไป
ประธานพิธีเปิด : คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานฯ และได้กล่าวขอบคุณ ประธานเขตเอเอฟเอสเขต และประธานศูนย์อุปถัมภ์โรงเรียน พร้อมทั้งผู้ประสานงาน –ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ และกิจกรรม ในหลายๆโอกาส และขอบคุณอาสาสมัครเอเอฟเอส ที่อุทิศเวลาให้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ เอเอฟเอสประเทศไทยได้รับการโหวตจากประเทศสมาชิกทั่วโลก ให้เป็น 1 ในด้านคุณภาพ ถึง 3 ครั้ง และติด 1 ใน 4 มาโดยตลอด นับเป็นความภาคภูมิใจ ของประเทศไทย


คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม (เสื้อสูทสีขาว) คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิฯ และผู้อำนวยการใหญ่ (เสื้อสูทสีเข้ม) กับคณะประธานเขตเอเอฟเอสเขต และประธานศูนย์อุปถัมภ์โรงเรียน


สาระสำคัญ :

ผู้อำนวยการใหญ่พบอาสาสมัคร

เอเอฟเอสประเทศไทย ดำเนินกิจกรรม หลัก 3 กิจกรรม
1. อาสาสมัคร กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัคร - โครงการแลกเปลี่ยนอาสาสมัคร / การศึกษาดูงาน ฯลฯ
2. นักเรียน โครงการศึกษา-แลกเปลี่ยนระยะสั้น - โครงการระยะยาว 1 ปีการศึกษา
3. นักเรียนต่างชาติ โครงการศึกษา-แลกเปลี่ยนระยะสั้น - โครงการระยะยาว 1 ปีการศึกษา / โครงการผู้ช่วยครู (TA) / โครงการบริการชุมชน ( CS )

ปี 2014-2015 เอเอฟเอสประเทศไทย ได้เป็นที่ 1 ด้านการจัดการส่ง นร.ไทย และการบริหารจัดการด้านการเงิน ซึ่งเกียรติประวัติเหล่านี้เกิดจากการทุ่มเทจิตใจ ของอาสาสมัครทุกท่าน

โครงการหอพัก Study Your Way
*** ประเทศจีน ดำเนินการมา 5 ปี ก้าวสู่ปีที่ 6 นับว่าประสบผลสำเร็จดี
*** ประเทศเดนมาร์ก มีข้อจำกัดในด้านการรับ อยู่ในช่วงเจรจาต่อรอง และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น
*** ประเทศอินเดีย ได้รับระบบการเรียนมาจากประเทศอังกฤษ หลักสูตรจึงเข้มข้น/ เข้มงวด แต่มีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ +กิจกรรมเสริมอื่นๆ


พี่อั๋น(นภดล องค์ยลธรรม ) ผู้ดูแลโครงการพิเศษฯ

ฝ่ายรับผิดชอบการจัดประชุมและทัศนศึกษา : คุณรัชนีกร ภู่สุโข ผู้อำนวยการฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัครฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมและทัศนศึกษาครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือ-ร่วมใจจากผู้อำนวยการอีก 3 ฝ่าย ทั้งนี้ได้สรุปงานของฝ่ายฯ ดังนี้1. THA Admission Registration System Workshop ( 21-23 มกราคม 2558 )
2. การคัดเลือก AFS Chaperone / AFS Educator Program / Volunteer Exchange Program 2015
3. การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเอฟเอส ณ ประเทศญี่ปุ่น ( 4 กรกฏาคม 2558)
4. AFS VTP Reunion ( Oct.14, 2015)
5. AFS Spirit Strengthening III ( Oct.15-17 , 2015 )
6. AFS Chapter Visit ในภาคต่างๆ

การประชุมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - ปรับแนวทางการพัฒนาฯ
แบ่งกลุ่มอาสาสมัครตามภาคฯ ประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมฯ โดยระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา-อุปสรรค ในการทำงาน พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ฯ ให้ทางมูลนิธิได้รับทราบข้อมูลและพิจารณาหาทางปรับแก้ไขในโอกาสต่อไป สรุปหัวข้อได้ดังนี้

1. การดำเนินการรับสมัครทางออนไลน์
2. การจัดสรรโควตาของประเทศต่างๆ ให้กับเขตฯ
3.ระยะเวลาในการเปิด-ปิดรับสมัคร
4. ความคาดหวังของครอบครัวอุปถัมภ์ฯ
5. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม CSRอาสาสมัครเอเอฟเอสภาคเหนือน้องเบียร์ช่วยประสาน +ดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มอาสาสมัครของภาคเหนือ

อาจารย์วิเศษ ตัวแทนภาคอิสาน นำเสนอปัญหา- ข้อคิดเห็นของกลุ่มฯ


คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิ ได้กล่าวสรุปเบื้องต้นแต่ละประเด็นตามหัวข้อ ฯ ที่อาสาสมัครนำเสนอได้อย่างน่าสนใจและน่าพึงพอใจ โดยเน้นย้ำถึงจุดมุ่งหมายหลักของโครงการเอเอฟเอส ที่เป็นโครงการคุณภาพฯ ดำเนินการด้วยจิตอาสาล้วนๆจากอาสาสมัครเอเอฟเอสทั่วประเทศ และได้รับความเชื่อถือสูงสุดทั้งในระดับประเทศและระดับโลก


CSR กิจกรรมที่มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย สนับสนุนงบฯบางส่วน

การนำเสนอโปสเตอร์กิจกรรม CSR ทั่วประเทศฯ

งานเลี้ยงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ :
คณะอาสาสมัครเอเอฟเอสผู้เกษียณอายุราชการปี 2558 ประกอบด้วยประธานเอเอฟเอสเขต รองประธานเอเอฟเอสเขต ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต รองผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ผู้ประสานงานศูนย์ฯรร. อาสาสมัครดีเด่น จำนวน 21 ท่าน ได้ให้เกียรติมาร่วม งานเลี้ยงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการฯ

คณะสาวงามรำนำหน้าคณะกลองยาวฯ ในการเชิญคณะผู้เกษียณฯ ขึ้นเวที (หลายคณะฯ)ใครจะเชื่อว่าเกษียณราชการปี 2558
" อาจารย์ดาลัด - อาจารย์นงพร "ท่านนี้ก็เกษียณฯ อาจารย์จุฬาวัลย์ (คนกลางนะจ๊ะ)การรำอวยพรที่งดงาม-น่าประทับใจ

คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิฯ - ท่านผู้อำนวยการใหญ่ฯ ถ่ายภาพที่ระลึกกับผู้เกษียณอายุราชการฯ

รางวัลอาสาสมัครดีเด่น “ประกาศเกียรติให้เลื่องลือระบือทั่วเอเอฟเอส”

เนื่องจากอาสาสมัครเอเอฟเอส จำนวนมากอุทิศตน-ทำงานจิตอาสาอย่างมุ่งมั่นเพื่อเยาวชนและสังคมมาหลายสิบปี หากรอผลการประกาศเกียรติคุณ ในระดับประเทศซึ่งมีอยู่เพียง ปีละไม่กี่ตำแหน่ง นับว่านานเกิน จึงมีมติว่าควรประกาศยกย่อง-เชิดชู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เพิ่มเติมในระดับภาค ฯ ภาคละ 3 คน และเขตกรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่นระดับภาคทั้ง 15 ท่าน ดังนี้

อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2558 (ระดับภาค)


กรุงเทพฯ
1. นางจารุดลย์ จุฑะรพ กรุงเทพฯ สำนักงาน
2. นางเสาวนีย์ สิงหสุตกร กรุงเทพฯกลาง
3.นางสาวชนิษฎา กำแพงทอง กรุงเทพฯกลาง

ภาคกลาง

  1. นางสาวปทุม เก็บไว้ ปราจีนบุรี
  2. 2.นางวนิดา อุ๋ยพานิช ชลบุรี
  3. 3.นางละออง งามดี ราชบุรี

ภาคเหนือ

1. นางเพลินพิศ กระต่ายจันทร์ นครสวรรค์
2. นางสาววิรัตน์ คำเขียน เพชรบูรณ์
3. นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. นางสาวอนุสรณ์ พื้นแสน บุรีรัมย์
2. นายเผชิญ ศรีอุดม อุดรธานี
3. นางเยาวภา ลอยทะเล สุรินทร์

ภาคใต้

  1. นางวิยะดา ปานเพ็ชร ยะลา
  2. 2. นางปานใจ แสงสิลา ปัตตานี
  3. 3. นางเอมอร กุลบุญ ตรัง

อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ) จำนวน 10 ท่าน
1. นางสาวธนิทรา ขวัญใจ กรุงเทพฯ
2. นางณัฐชนันทืพร ลิปภานนท์
3. นางปิยาภรณ์ วีระพันธุ์ ปทุมธานี
4. นางราตรี บูรณสันติ สระบุรี
5. นางสาวนภา แก้ววรรรณดี แพร่
6. นางเวียงจันทร์ จันทร์งาม เชียงใหม่
7. นางบาหยัน ภาคมฤค ร้อยเอ็ด
8. นางอรุณี ตันติเศรษฐ อุบลราชธานี
9.นางสำลี อุทัชมาศ สุราษฎร์ธานี
10.นางสาววราภรณ์ ศรีเมืองใต้ พังงา

อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558 จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ท่าน

คุณสุรวัฒน์ ชมภุพงษ์ ฯ กล่าวแสดงความยินดีกับอาสาสมัครทั้ง 2 ท่าน

1. นางสาวดาลัด อนุตตรังกูร
2. นางเตือนใจ อัครวิเชียร

AFS Galatti Award 2015อาจารย์ชเนตตี นิโครธานนท์ ( ชุดสีเขียว )

นางชเนตตี นิโครธานนท์ (อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2546 และอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556) ได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 3 ของผู้รับรางวัล AFS Galatti Award 2015 โดย Vincenzo Morlini ประธานเอเอฟเอสโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558

Young AFS Volunteer Award

นายยุทธกฤต เฉลิมไทย (นัท) จากนครศรีธรรมราช นักเรียนเก่าทุน KL YES รุ่นที่ 3 โครงการ YP ปี 2008-2009 ประเทศสหรัฐอเมริกา ทุ่มเท ทำงานอาสาสมัครอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด หลังกลับจากการเข้าร่วมโครงการฯนัท กับกิจกรรมค่ายไทย-มาเลย์ 2015

***... ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับอาสาสมัครทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้นะคะ ...***

เบื้องหน้า + เบื้องหลังคุณจิ้ม ผอ.ใหญ่ แอนด์ พี่ช้าง ...อดีต ผอ.ฝ่ายกิจกรรมฯ

รวมดาว + เดือน เอเอฟเอสฯ แห่งปีนี้และปีต่อๆไป

***... เมื่อโลกหมุนเวียน...วนมาบรรจบกัน ...***

***....สง่างาม สมวัย-สมศักดิ์ศรี...******...พิธีกรคู่....กำกับลำดับขั้นตอนของกิจกรรมบนเวที...***สาวสำนักงานเอเอฟเอส จ้า

*

ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (0)