Infographic : History of MRI

กว่าจะทำอะไร สำเร็จ ต้องใช้เวลา ใช้ความพยายาม ทุกๆ ความสำเร็จ เกิดขึ้นจากความพยายาม

ผมจัดทำ Infographic Time line: History of MRI


เพื่อแสดงให้เห็นว่า...
วิวัฒนาการ ความสำเร็จของการสร้างเครื่องตรวจวินิจฉัย MRI


กว่าจะทำอะไร สำเร็จ
ต้องใช้เวลา ใช้ความพยายาม
ทุกๆ ความสำเร็จ เกิดขึ้นจากความพยายามความสำเร็จ ไม่ได้พึ่งปาฏิหารย์
แต่...
ความสำเร็จ เกิดจากความตั้งใจ ใส่ใจ การบริหารจัดการที่พอเหมาะ พอดีอดได้ ทนได้ รอได้ ดีได้ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)