วิธี นับจำนวนเงื่อนไขที่มีมากกว่า 1 เงื่อนไข

วิธี นับจำนวนเงื่อนไขที่มีมากกว่า 1 เงื่อนไข

================================

3. จงนับจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม

3.1 เพศหญิง และตาแหน่ง นักเรียน/นักศึกษา

3.2 เพศชาย และตาแหน่ง เจ้าหน้าที่

======================

จากโจทย์จะเห็นว่า การนับจำนวน มี "สองเงื่อนไข"

คอลัมน์ A (ข้อ 1.1) คือเพศ (1=ชาย ,2= ญ)

คอลัมน์ B (ข้อ 1.2) คืออาชีพ (1=ผู้บริหาร/ครู, 2= เจ้าหน้าที่ , 3= นักเรียน /ศึกษา)


ดังนั้น โจทย์ 3.1 เพศหญิง และตำแหน่ง นักเรียน/นักศึกษา จึงต้องการเงื่อนไขคือ A=2 และ B= 3

สูตรที่ใช้สำหรับเงื่อนไขหลายเงื่อนไขคือ =COUNTIFS()

รูปแบบการใช้งานคือ

COUNTIFS(ช่วงของข้อมูลที่1, เงื่อนไข, ช่วงของข้อมูลที่2, เงื่อนไข, …ต่อไปเรื่อยๆถ้ามีหลายเงื่อนไข)

คลิกไปที่เซลล์ที่ต้องการคำตอบ พิมพ์สูตร COUNTIFS ลงไป


ที่ criteria_range1 คือช่วงของข้อมูลเพศในข้อ 1.1 (A2-A167)

Criteria1 คือเงื่อนไขเพศ ใส่เลข2 (เพศหญิง)

ที่ criteria_range2 คือช่วงของข้อมูลคืออาชีพ ในข้อ 1.2 (B2-B167)

Criteria2 คือเงื่อนไขอาชีพ ใส่เลข3 (นักเรียน /ศึกษา)

เสร็จแล้วกดปุ่ม ตกลง


จะได้คำตอบสองเงื่อนไขตามต้องการ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความเกี่ยวกับcomputerความเห็น (0)