ต้นไม้มงคล มะขามเงินมะขามทอง

ต้นไม้มงคล มะขามเงินมะขามทอง

ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์ปั๊มโลหะของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปมะขาม แล้วนำไปต่อยอดผลิตสินค้า OTOP เป็นต้นไม้มงคล มะขามเงินมะขามทอง สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับกลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP พวงกุญแจฝักมะขาม เพื่อร่วมส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยการเร่งให้ความรู้และสนับสนุนการผลิต ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาด ใช้จุดเด่นในด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ใช้ของที่ระลึกด้านเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นจุดขาย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2558-2561)

ได้รับรางวัล Popular vote จากการ ประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก-ของฝาก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ความเห็น (0)