9.วิธีการอบรมเลี้ยงดู สร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : ดร.นิตยา คชภักดี

วิธีการอบรมเลี้ยงดูสร้างเสริมพัฒนาการเด็กช่วงปฐมวัย

 1. สร้างความผูกพันต่อกัน (Secure attachment )
  2.เน้นความสามารถของเด็ก (Competence)
  3.สร้างการควบคุมจากภายใน (Inner locus of control)
  4. ปรับวิธี ประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะกับ”ระดับพัฒนาการ” และ” ลักษณะของเด็ก”

  รู้จักเด็ก ติดตามสังเกตพฤติกรรม
  ใช้เวลาคุณภาพ
  สื่อสารกับเด็ก
  จัดภาวะแวดล้อมน่าสนใจและปลอดภัย
  Cr:สไลด์การประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  หัวข้อ: หน้าต่างแห่งโอกาส:ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  โดย พญ.นิตยา คชภักดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  มหาวิทยาลัยมหิกล
  วันที่ 4-5 กพ.2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลี้ยงลูกแบบ Win-Winความเห็น (0)