เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน ทรูปลูกปัญญา

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษามากมายที่เราสามารถไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ แต่ในที่นี้จะยกตัวอย่างเว็บไซต์มา 1 เว็บไซต์นั่นคือ ทรูปลูกปัญญา ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนนอกห้องเรียนหรือการเพิ่มเติมความรู้ ซึ่งมีด้วยกันหลายวิชา ในกรณีนี้ จะยกตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น เป็นเรื่องที่ยากและนักเรียนอาจไม่เข้าใจ เว็บไซต์นี้ จึงช่วยอำนวยความสะดวกในการช่วยสอน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น การเรียนการสอนนี้ทำออกมาในรูปแบบของวีดีโอ นักเรียนจึงเข้าใจได้ง่าย และมีแนวการสอนแบบเฉลยข้อสอบหรือแบบใกหัดทำให้นักเรียนมีประสบการณ์มากขึ้น

จากรูปภาพที่เห็น ไม่อาจสามารถบรรยายให้ละเอียดได้ แต่ต้องลองเข้าไปชมดูนะครับ แล้วจะเข้าใจ

การเรียนการสอนในลักษณะนี้ มีความสะดวกสบาย สามารถค้นคว้าศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม

ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้

หากมาสิ่งในขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ขอบคุณมากนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนความเห็น (0)