อินเทอร์เน็ตช่วยเราได้

ในฐานะดิฉันเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาดิฉันมีความคิดเห็นในการเรียนการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการเรียนเช่นการเรียนผ่านเว็บหรือการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นการเรียนที่สะดวกและรวดเร็วแต่ก็มีข้อดีและข้อเสียเหมือนกันแต่ส่วนตัวดิฉันแล้วเป็นการเรียนที่ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะครูสายวิทย์-คณิตก็ได้นำการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตมาใช้อย่างมากเหมือนกันส่วนตัวดิฉันก็อยากทำสื่อหรือโปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพราะในโปรแกรมนี้มีการสร้างกราฟและเนื้อหาหลักๆของคณิตศาสตร์อย่างมาก ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งทิพย์ความเห็น (0)