Application for youApps สูตรคณิตศาสตร์ Free เป็นแอพทางบริษัท NSC ได้เปิด itunes

เพื่อซื้อและดาวน์โหลด apps

เป็นการสนับสนุนสูตรคณิตศาสตร์เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีการสนับสนุนหลายภาษา มี ไทย, กรีก, กัมพูชา, จีนดั้งเดิม, จีนประยุกต์, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, ฝรั่งเศส, มลายู, ยูเครน, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, อังกฤษ, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, อิตาลี, อินโดนีเซีย, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เซอร์เบีย, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย รวม 31 ภาษา ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง iphon และ ipad และยังตอบโจทย์กับนักเรียนและนักศึกษา หรือบุคลที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งแอพนี้จะมีสูตรพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรขาคณิต,พีชคณิต,ตรีโกณมิติ,สมการ,เรขาคณิตวิเคราะห์,อนุพันธ์,บูรณาการ,หน่วยการแปลงและเมทริกซ์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการคำนวณรูปทรงเรขาคณิตหรือการหารากของสมการและยังสามารถแบ่งปันสูตรให้กับเพื่อน ๆ ผ่านทาง Facebook หรือ E-mail ได้อีกด้วย.
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Mathmeความเห็น (0)