แสงจันทร์ แสงธรรม

Beyond Asia
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แสงจันทร์ ส่องนวล สว่างแล้ว

หรีดหริ่งแจ้ว จิ๊ดจิ๊ก เงาไม้ไหว

พินิจธรรม ชาติล้วน ไม่มีใด

สิ่งใดเกิด แล้วก็ไป สู่เปลี่ยนแปลง


เมื่อใจเบา เข้าสู่ อุเบกขา

สุขก็มา ทันใด ดีจริงหนอ

เมื่อเฝ้าเพียร สิ่งใด ไม่รีรอ

สิ่งนั้นก่อ แสงแห่งผล ปลายอุโมงค์


ก้าวเถิดก้าว ไปในสิ่ง ที่เที่ยงแท้

อย่าหลงสุข ในโลก โลภโกรธหลง

สุขจากทรัพย์ ท่านให้ปล่อย ปลดและปลง

สุขดำรง เที่ยงกว่า คือพิพพาน...


เตือนตน สอนตน เมื่อรำลึกถึงแสงจันทร์นวลเมื่อวันวาน เขียนเมื่อเช้า 28.11.15

ภาพประทับใจในจริยาวัตร ข้อวัตรฉันท์ในบาตร ฉันท์มื้อเดียว พระวัดป่า วัดบุญญาวาส บ่อทอง ชลบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนธรรม-นำชีวิตความเห็น (0)